Starta livsmedelsverksamhet

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

För att få starta och bedriva en livsmedelsverksamhet i Danderyd måste du registrera anläggningen hos miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Anmälan om registrering och verksamhetsbeskrivning ska skickas in senast 14 dagar innan planerad start. Efter registreringen kommer vi att boka tid för ett kontrollbesök.

 

Anmälan om tillfällig livsmedelsverksamhet

Butik - Verksamhetsbeskrivning

Distribution - Verksamhetsbeskrivning

Grossist, Matmäklare, Industrier - Verksamhetsbeskrivning

Servering - Verksamhetsbeskrivning

Kravet på godkännande för animalieanläggningar finns dock kvar (till exempel för slakterier, mejerier, tillverkande industrier med flera). Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret om du är osäker på om din anläggning omfattas av EG förordningen (EG) nr 853/2004. Ansökan måste lämnas in minst sex veckor innan planerad start.

Godkännande - Ansökan

Krav som ställs på en livsmedelsanläggning

Lokalen ska vara lämplig för den verksamhet du tänkt bedriva. För att få bedriva livsmedelsverksamhet ska lokal och utrustning vara anpassad efter den verksamhet som bedrivs.

Tänk på att tidigt ta kontakt med fastighetsägaren för att få dennes synpunkter på den planerade verksamheten. Det kan också vara vettigt att diskutera med fastighetsägaren vem som ska bekosta åtgärder för installationer och underhåll av lokalen samt vem som ska ansvara för att nödvändiga åtgärder görs.

Branschriktlinjer - Butik

Branschriktlinjer - Restaurang

Branschriktlinjer - Servicehandel

Branschriktlinjer - Vård, skola, omsorg

Bra belysning i livsmedelsbutik

Egenkontroll

Alla livsmedelsverksamheter ska ha ett system för egenkontroll. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att de livsmedel som saluhålls är säkra, rätt märkta och i övrigt uppfyller gällande regler. Därför måste du ha kontroll på vilka faror och risker som finns i din verksamhet för att kunna förhindra att människor blir sjuka. För ändamålet är det viktigt att ha ett system som är anpassat efter verksamhetens storlek och art.

Verksamhetsutövaren är skyldig att se till att den personal som hanterar livsmedel får utbildning i livsmedelhygien och att personalen har de har kunskaper som krävs för de arbetsuppgifter som de ansvarar för. Den personal som arbetar med livsmedels- hantering ska alltså veta vilka rutiner som finns i egenkontrollen och följa dem.

Företagets egenkontroll

Mer information

Information, märkning och påståenden

Lagstiftning

Starta och utveckla företag

Nya regler för enklare företagande

Riskklassning av livsmedelsanläggning och beräkning av kontrolltid

Taxa för livsmedelskontroll