Försäljning av folköl och tobak

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Om du vill sälja eller servera folköl eller tobaksprodukter är du skyldig att anmäla det till kommunen.

Folköl

Bestämmelserna finns i alkohollagen och utan anmälan är det förbjudet att sälja folköl. Folköl (i fortsättningen kallat öl) är en jäst, odestillerad dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

 

Detaljhandel med öl

Detaljhandel med öl är tillåten om matvaror av ett någorlunda brett sortiment också säljs i lokalen. Kunden ska redan utanför butiken få klart för sig att detta är en lokal som säljer matvaror. Inne i affären ska kunden se att stadigvarande försäljning av matvaror sker i hela lokalen eller i en avgränsad del av den.

Starta livsmedelsverksamhet

Lokalen ska vara godkänd

För att få servera eller sälja öl krävs att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen som fattar beslut i dessa ärenden.

Starta livsmedelsverksamhet

Åldersgräns 18 år

Den som säljer eller serverar öl ska enligt alkohollagen försäkra sig om att alla kunder har fyllt 18 år. Dessutom får öl inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller berusad på annat sätt.

Egenkontroll

Den som säljer öl ska själv kontrollera sin verksamhet och ansvara för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram. Du kan ladda ned ett förslag på hur ett sådant program kan utformas och fylla i och skicka till socialkontoret i Danderyds kommun.

Egenkontrollprogram för ölförsäljning

Folköl kan tas i beslag

Polisen kan ta öl beslag ifall du säljer eller serverar öl i en lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser eller till yngre än 18 år. Om du säljer eller serverar utan att ha rätt till det, betraktas det som olovlig dryckeshantering eller olovligt tillhandahållande och kan leda till böter eller fängelse.

Kommunens uppgifter

Kommunens uppgift är att ge information och rådgivning, utföra tillsyn och kontrollera egentillsynsprogram. Kommunen har också sanktionsmöjligheter. Kommunen får ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av öl.

Tobak

Butiker och andra försäljningsställen för tobaksprodukter är skyldiga att anmäla detta till kommunen. Tobaksprodukter omfattar cigaretter, elektroniska cigaretter, cigarrer, snus och piptobak. Kommunen kontrollerar sedan hur försäljningen sköts, bland annat att tobak och nikotinläkemedel inte säljs till personer under 18 år.

 

Egenkontroll

Den som säljer tobaksvaror ska själv kontrollera sin verksamhet och ansvara för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram. Statens folkhälsoinstitut har tagit fram förslag på hur ett sådant program kan utformas som du kan ladda ned och skicka till socialkontoret i Danderyds kommun.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Så mycket kostar tillståndet

I avgiftsförteckningen redovisas vad det kostar att söka tillstånd för att sälja öl och tobaksprodukter.

Avgiftsförteckning