Mark

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Markanvändningskarta
Danderyds kommun har begränsat med detaljplanelagd mark. Du kan kontakta kommunens exploateringschef för mer information.

För besked om ledig tomtmark och tidplan för utbyggnad kontakta exploateringschef David Grind på 08-568 910 38 eller via mejl:

 

Kommunens fastigheter och mark

Om du har allmänna frågor om Danderyds kommuns fastigheter och mark ska du vända dig till tekniska kontoret.

Har du frågor som handlar om markdrift som till exempel snöröjning ska du vända dig till kommunens entreprenör Eko Miljö & Mark. Du kan felanmäla hos dem dygnet runt på telefonnummer 08-568 912 85.

Mer information

Ansökan om bygglov

Kommunens översiktplan