Ungt fokus

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Box 66, 182 05 Djursholm

Fritidsgårdschef
Jonas Jonsson

08-568 910 86

Ungt fokus är till för dig som är förälder till en ungdom i Danderyd och för dig som arbetar med ungdomar i Danderyd.

Via Ungt Fokus får du information om ungdomssituationen i vår kommun, aktuella föreläsningar för föräldrar och personal, den senaste forskningen och annat som kan vara bra att känna till.

Ungt Fokus är en samverkansorganisation, vars uppgift är att stärka det förebyggande arbetet för att ungdomar i kommunen ska få en bra uppväxt. Vi arbetar med psykisk hälsa och mot alkohol, droger och tobak.

91 procent av tonårsföräldrar i Stockholms län tror det är vanligt att tonåringar dricker alkohol i samband med föräldrafria fester. Endast 17 procent av de tillfrågade föräldrarna tror dock att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol på samma fester.

Funderar du över ungdomar och hur de kommer i kontakt med alkohol/droger? På Ungt Fokus finns fakta, tips och kontaktuppgifter till personer du kan ringa och prata med.

Samarbete mellan olika aktörer

I Ungt fokus ingår många olika samarbetspartners, som alla arbetar för att unga i Danderyd ska ha det bra; skolor, socialtjänst, fritidsgårdar, ungdomsmottagningen, polisen, kyrkan, föreningar med flera. Vårt mål är att alla som arbetar med ungdomar i Danderyds kommun ska ingå i nätverket. Vi erbjuder dem föreläsningar, utbildningar och mötesplatser.

Ungt fokus leds av en styrgrupp av relevanta förvaltningschefer samt kommunpolisen i Danderyd.

Ungt fokus, styrgrupp

Vad erbjuder Ungt fokus dig som är förälder?

Ungt fokus erbjuder även föreläsningar för föräldrar i kommunen. Olika ämnen inom organisationens målområden behandlas. Exempel på ämnen kan var självkänsla, hur man hjälper sin ungdom att inte dricka alkohol och vad unga gör på nätet. Har du själv förslag är du välkommen att höra av dig!

Hur har unga i Danderyd det?

Ungt fokus gör undersökningar av livsvillkoren för ungdomar i kommunen:

Stockholmsenkäten

Tipsa oss

Har du frågor om förebyggande arbete med unga som målgrupp? Har du deltagit i en bra utbildning i förebyggande arbete? Välkommen att bidra med tips som kan utveckla Ungt Fokus arbete!

Tipsa oss om förebyggande arbete

Barns och ungas rättigheter vid brott

Förälder till en tonåring