Filmer från projektet

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Under projektets gång har flera olika filmer spelats in, som visar elevernas tankar kring projektet och deras arbete i det.

Danderyd lyssnar på VRG

En introduktion till projektet.

Lärdomar av projektet


Vad har ungdomarna lärt sig av Danderyd lyssnar? Vad har varit bra och mindre bra? Hör Philip Veersteg berätta om sin resa!

Lärdomar efter samtal med seniorer


Skiljer sig synsättet på alkohol och droger generationer emellan? Hör Gustav berätta om sina samtal med seniorer!

Bakom kulisserna vid en filminspelning


Ljudgruppen arbetade mycket med att spela in ljudeffekter av olika slag. Knackningar och ljud att använda vid filmskapandet!

Bakom kulisserna - i huvudet på eleverna


Vad ser eleverna fram emot? Hur reflekterar de kring projektet?

Våga be om hjälp!


Om något händer, vad gör vi då? Vem ringer vi?

Pluggtips till elever i årskurs 9!


Hur skapar du balans mellan studier och fritid?

Skulle du våga ringa dina föräldrar?


Om något händer, vågar eleverna ringa sina föräldrar?

Polisens syn på projektet


Vad har Polisen för tankar kring projektet Danderyd lyssnar? Vad kan ungdomarna i Danderyd bidra med för framtiden?

Häng mé oss!


Ungdomarna välkomnar dig till en vecka fylld av inlägg skapade av eleverna själva i projektet Danderyd lyssnar.

Om projektet


Genom sin kunskap och sina egna erfarenheter kan ungdomarna komplettera den kvantitativa forskningsstatistik som idag finns runt alkohol- och droganvändning samt psykisk ohälsa.

Moe Lahmar leder workshop om filmskapande


Ungdomarna har själva fått välja om de vill arbeta med film, musik, drama, sociala medier, samtal eller en föreläsning. Moe Lahmar hjälper dem att skapa film.

Projektet på 37 sekunder


En introduktionsfilm om projektet Danderyd lyssnar där de vuxna ska lyssna på ungdomarnas egna berättelser.