Kontaktpersoner

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Involverade i Danderyd lyssnar är verksamheter inom fritid, kultur och skola i Danderyds kommun. Dessutom medverkar ett antal experter som bland annat ansvarar för de workshoppar som hålls i skolorna.

Lotta Borg Skoglund

Lotta Borg Skoglund är överläkare på SMART Psykiatri och specialist i allmänmedicin och psykiatri, medicine doktor på Karolinska Institutet, författare och föreläsare. Hon har en bakgrund som läkare på Maria Ungdom och arbetar och forskar kring psykisk ohälsa och riskfyllt alkohol- och droganvändande hos ungdomar och unga vuxna.

Lotta är en av initiativtagarna bakom Danderyd lyssnar och kommer att ha en medicinsk och rådgörande expertroll där hon bidrar med medicinsk och psykiatrisk bakggrundskunskap till projektets teoretiska delar. Hon finns även tillgänglig för såväl ungdomar, föräldrar och övrig personal i projektet.

E-post: , telefon: 073-362 18 04

Mary Juusela

Mary Juusela är en social entreprenör och föreläsare. Hon har genomfört en världsunik toleransstudie på 700 slumpmässiga svenska familjer under tio år på barn-, förälder- och samhällsnivå. Utifrån studien grundade hon Lika Olika-metoden som sedan starten 2015 utbildat fler än 31 000 barn och vuxna i verktyg för ökad tolerans mot minskad främlingsfientlighet och rasism.

Idag arbetar 80 grund-och gymnasieskolor, 40 kommuner och 60 storbolag och en regering på olika sätt utifrån metodens grunder. Det handlar om att gå från dammiga värdegrundsdokument till reell handling.

I Danderyd lyssnar kommer Mary Juusela och Lika olika-metoden fungera som katalysator och brygga mellan fakta och känslor, med målet att nå bortom ungdomarnas färdiga svar.

E-post: , telefon 070-363 98 31

Mer om Lika olika-metoden

Ledningsgrupp från Danderyds kommun

Kerstin Hassner, kultur- och bibliotekschef
Håkan Arfwedson, fritidschef
Maria Weståker, verksamhetschef skola
Jonas Jonsson, projektledare och fritidsgårdschef

Styr- och referensgrupp

Jonas Jonsson, projektledare och fritidsgårdschef, Danderyds kommun
Anette Mattsson, vd Film Capital Stockholm (FCS)
Lotta Skoglund, överläkare i psykiatri och forskare vid Karolinska Institutet
Lars Wiigh, EU- och verksamhetutvecklingschef IBM Norden.
Eva-Lotta Hallberg, kommunikatör, Danderyds kommun

Tveka inte att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner om du vill ha mer information om Danderyd lyssnar eller har andra idéer kring projektet.

Workshopledare vid Danderyds gymnasium

Screen (film)

Fredrik Bergström, e-post: , telefon: 070-834 15 44
Moe Lahmar, e-post:

Audio (ljud)

Fina Sundqvist, e-post: , telefon: 070-738 53 63
Carolina Jinde, e-post: , telefon: 076-940 04 20

PR och kommunikation

Jonas Jonsson, e-post: , telefon: 08-568 910 86
Jessica W Sandberg, e-post: 

Drama

Kristina Nordblom, e-post: , telefon:

Bild och scenografi

Astrid Linnér, e-post och telefon