Nora-Ekebys kulturstig

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Nora Ekeby kulturstig ristning
Nora-Ekeby kulturstig är en arkeologisk och kulturhistorisk vandring.

Vandringsturen utgår från Kvarnparken, via Nora torg, kyrkan, runt Ekebysjön och avslutas vid gårdarna Ekeby och Rinkeby. Du kan gå eller cykla på befintliga vägar och stigar.

Längs sträckan finns flera fornlämningar, till exempel runristningar och gravfält. Promenaden är en resa genom de stora förändringar som ägt rum i området de senaste hundra åren.

Kulturstigen är ett samarbete mellan Danderyds kommun och Danderyds hembygdsförening.

Nora-Ekebys Facebooksida

Nora-Ekebys broschyr