Nora-Ekeby kulturstig

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Nora Ekeby kulturstig ristning
Nora-Ekeby kulturstig är en arkeologisk och kulturhistorisk vandring på omkring 6 kilometer. Den utgår från Kvarnparken och går sedan via Nora torg till kyrkan, runt Ekebysjön och avslutas vid gårdarna Ekeby och Rinkeby.

Promenaden är en resa genom de stora förändringar som ägt rum i området under de senaste hundra åren. Längs sträckan finns flera fornlämningar, till exempel runristningar och gravfält.

Du kan gå eller cykla runt kulturstigen, på befintliga vägar och stigar.

Nora-Ekeby kulturstig är ett samarbete mellan Danderyds kommun och Danderyds hembygdsförening.

Skriv ut och ta med dig broschyren, så får du en karta över stigen och även information om de olika platser som du passerar. Där finns totalt 28 olika platser beskrivna.

Broschyr om Nora-Ekeby kulturstig

Nora-Ekebys Facebooksida