Kulturhistoria

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Berga gård exteriör
I Danderyd finns forntida gravfält, kyrkor och slott från 1600-talet, torp, gårdar och fantasifulla villor. Dessa kulturminnen skildrar Danderyds historia från glesbefolkad järnåldersbygd till socken och stormaktstida gods, gårdslandskap och villaförort.

Sevärdheter

Danderyd finns flera kulturhistoriskt intressanta miljöer, som sekelskiftets villastad, forngravfält och bevarad gårdsbebyggelse. För dig som är intresserad av arkitektur, erbjuder trädgårdsstaden många fina hus av namnkunniga arkitekter.

Vi har samlat ett urval av sevärdheter och kulturhistoriska byggnader, i både text och bild.

Sevärdheter i Danderyd

Nora-Ekeby kulturstig

Nora-Ekeby kulturstig är en 6 kilometer lång arkeologisk och kulturhistorisk vandring. På promenad eller cykel passerar du platser som är knutna till Danderyds arkeologi och kulturhistoria. Du lär dig mer om runristningar, gravfält, gårdar, kyrkan, byggnader, personer och händelser. Det är också en resa genom de stora förändringar som skett i området sedan sekelskiftet.

Kulturstigen är ett samarbete mellan Danderyds kommun och Danderyds hembygdsförening.

Guide till Nora-Ekeby kulturstig

Danderyd igår och idag

Danderyds hembygdsföreningar har bidragit med ett antal äldre bilder från byggnader och miljöer i kommunen. Dessa har sedan kompletterats med nytagna bilder från samma platser. På vissa bilder syns att platserna inte har förändrats särskilt mycket, medan det på andra är svårt att känna igen sig.

De äldre bilderna kommer från Danderyds Hembygdsförening, Samfundet Djursholms Forntid och Framtid, Enebybergs gårds förening samt Sällskapet Amorina.

Bilder på Danderyd igår och idag