Gamla Eddavägslinjen

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Eddavägslinjen
Den gamla banvallen från Djursholms Ösby till Svalnäs via Germania och Framäsviken har rustats upp. Banvallen har sedan länge varit ett omtyckt promenadstråk, som nu gjorts fint och försetts med bänkar och informationsskyltar, en för varje station längs banan.

Djursholmsbanan

1889 grundades villasamhället Djursholm av bankdirektören Henrik Palme. En förutsättning var snabba tågförbindelser med Stockholm.

Redan 1885 hade järnvägen Stockholm–Rimbo anlagts. Riktig fart på husbyggandet i Djursholm blev det först 1895 då Djursholmsbanan blev elektrifierad och drogs från Stockholm Östra till Kungliga Biblioteket vid Engelbrektsplan.

I september 1960 lades tåget från Östra station till Engelbrektsplan ned.

Vid årsskiftet 1975/76 lades den del av Djursholmsbanan som kallades Eddavägslinjen ned och ersattes med bussar.

 

Eddavägslinjen

Skyltarna som pdf

Djursholms Ösby

Bragevägen

Sveavägen

Auravägen

Restauranten

Slottsvägen

Germania

Djursholms Framnäsviken

Vägporten

Vikingavägen

Eddavägen

Svalnäs

Källförteckning

 • http://banvakt.se
 • https://www.ekeving.se
 • http://www.historiskt.nu
 • Sveriges Järnvägsmuseum
 • http://www.dgk.nu/
 • https://www.sparvagssallskapet.se
 • Stockholmskällan
 • Stockholms stadsmuseum
 • Ahlander, Dag Sebastian, 2013, Samfundet Djursholms Forntid & Framtid Jubileumsbok 90 år, Skrifter årgång 2013 ”Djursholmstågen
 • Beckman, Ernst, 1897 , ”En bok om Djursholm” 2:a uppl. Iduns Tryckeriaktiebolag, Stockholm
 • Folcker, Bror, 1994, Samfundet Djursholms Forntid & Framtid skrifter årgång 1994 ”Vandring längs f d Eddavägslinjen
 • Hans Harlén, 2016, ”Roslagsbanan” Trafik-Nostalgiska Förlaget; Östertälje
 • Lagerberg, Sven, 1975, Samfundet Djursholms Forntid & Framtid skrifter årgång 1975 ”Djursholmsbanan- en kort historik
 • Ulf Lamby (foto från Vikingavägen)
 • Laserna, Max, 2017, ”Villa Svalnäs, Djursholm”, Antikvarisk förundersökning
 • Rågstedt, Mikael (Bibliotekarie), Institut Mittag-Leffler, Djursholm  (text via mail)