Naturområden

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Svalnäs
I Danderyds naturområden finns skogar, sjöar, höga höjder, gravfält, promenadstråk och många stora, vackra ekar. Miljön är varierad och ger fina möjligheter till vila, motion och härliga naturupplevelser.

Altorpskogen

Ett större barrskogsområde med en unik natur där du kan promenera djupt in i storskogen, plocka svamp och uppleva skogens fågelliv. Här finns stigar och motionsspår och även Djursholms golfbana. I norr gränsar skogen mot Täbys villastäder.

Mer information om Altorpskogen

Ekebysjöns naturreservat

I naturreservatet finns sump- och kärrmark, beteshagar, slåtterängar och berghällar och många ovanliga arter av sjöfågel. Här finns också andra djur samt växter som är hotade eller fridlysta.

Mer information om Ekebysjöns naturreservat

Mörbylund

Mörbylund bjuder på skogskänsla, höga höjder med utblickar mot Värtan, Edsviken och Ulriksdals slott och närhet till vattnet i Stocksundet. Området är mycket populärt som promenadstråk.

Mer information om Mörbylund

Nora strand

Här finns en fin strandpromenad, en dagvattendamm och en lekplats. Under sommaren uppskattas dammens vattenväxter av både insekter och besökare. Den är också populär bland fåglar.

Mer information om Nora strand

Rinkebyskogen

Rinkebyskogen är Danderyds största sammanhängande skogsområde. Skogens motionsspår och mindre stigar gör det möjligt att uppleva dess rika natur. I norr finns mer lugna områden för de som vill uppleva tystnaden lite mer ostört.

Mer information om Rinkebyskogen

Svalnäs

Kulturlandskap med bland annat ett gravfält, många stora vackra ekar och en rik ängsflora. Den norra delen av gravfältet ligger nästan dolt under täta lövträd. Området är lättpromenerat och det finns flera platser där man kan stanna till för en stunds avkoppling.

Mer information om Svalnäs naturområde