Motionsspår

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Altorpsskogens utegym
I Danderyd finns två utbyggda och preparerade spårsystem, Rinkebyskogen i Enebyberg och Altorpskogen i Djursholm. Ett motionsspår finns även i anslutning till idrottsplatsen i Stocksund.

Vid infarterna till motionsspåren finns informationsskyltar med kartor där spåren är markerade.

Rinkebyskogens motionsspår

I Rinkebyskogen finns ett flertal spår att välja mellan med längd från 1,25 till 10 km. Slingorna som är 10,5 och 2,5 km samt elljusspåret är måttligt kuperade medan 5,7 km-spåret är kuperat med backar och sankmarker. Elljusspåret är vid mörker tänt klockan 05-23.

 • Grönt spår: 10 km, välpreparerat
 • Gult spår: 5 km, välpreparerat
 • Rött spår: 2,5 km, välpreparerat
 • Grön/vitt spår: 5,7 km, svårt spår
 • Elljusspår: 2,5 km, välpreparerat
 • Blått spår: 1,25 km, lätt och välpreparerat

Elljusspåret är anpassat för funktionshindrade samt äldre personer och barnvagnar. Omklädningsmöjligheter med dusch och bastu finns vid Enebybergs IP. 

Spårkarta över Rinkebyskogen

Altorpskogens motionsspår

I Altorp finns fyra slingor att välja mellan. Elljusspåret är vid mörker tänt klockan 05-24.

 • Gult spår 6,7 km, välpreparerat
 • Gult spår 4,6 km, välpreparerat
 • Blått spår 4,4 km, svårt spår för mountainbike
 • Elljusspår 2,4 km, välpreparerat

Altorpsskogens motionsspår

Stocksunds idrottsplats

I anslutning till idrottsplatsen i Stocksund finns ett kortare spår.

 • Motionsspår 3 km och välpreparerat

Ordningsregler

Motionsspåren och Roslagsleden är i huvudsak till för löpare och de som promenerar. Cyklister hänvisas till det blåa mountainbike-spår som finns i Altorpsskogen.

Enligt Danderyds allmänna lokala ordningsföreskrifter ska hundar hållas kopplade inom samtliga anlagda och utmärkta motions- och ridspår i kommunen.

Läs den lokala ordningsstadgan