Häckar och buskage

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:
 
Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

En gata och häck i ett villaområde
Tänk på att beskära dina häckar och buskar så att sikten är fri vid gatukorsningar och utfarter.

Växtligheten får  inte heller växa ut över  trottoarerna så att de gående tvingas ut i  körbanan.

Broschyr: Klipp häcken innan det händer något

Vid hörntomter får höjden på häckar, plank eller murar inte vara högre än 70 centimeter över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera hållet från korsningen räknat.

Om gång- och cykelbana korsar gatan gäller 70 centimeter som häckhöjd 5 meter in på gång- och cykelvägen. 10 meter gäller fortfarande utmed gatan. Vid utfart från tomt till gata rekommenderas fri sikt 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Buskar och häckar ska inte vara högre än 70 centimeter. Växtligheten får inte heller skymma vägmärken eller gatubelysningen.