Hastighetsplan

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:
 
Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Den nya hastighetsplanen som antogs 2012 kommer gradvis att införas i kommunen. Planen baseras på idéen om "rätt fart i staden", vilket innebär att hastighetsgränser anpassas efter vägens utformning och relationen mellan bilar och oskyddade trafikanter.

Hastighetsplanen använder de nya hastighetsgränserna 40, 60 och 80 km/tim och så vidare. Ett antal vägar kommer att skyltas om till 40 km/tim, vilket framförallt berör kommunens huvudvägnät. De befintliga och mycket uppskattade 30 km/tim-zonerna kommer inte att påverkas. Vägsträckor som berörs kan ses nedan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Hastighetsplan 40