Sandsopning i Danderyd

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:
 
Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Varje vår ser Danderyds kommun till att sand tas bort för att göra trafiken säkrare samt gator, cykel- och gångbanor trivsammare i kommunen.

Så utförs sandsopningen

Sandsopning görs varje vår. Marktemperaturen behöver vara över nollstrecket för att sandsopningen ska sätta igång. Anledningen är att sandsopningens första moment är att spola med vatten som blir blixthalt om det fortfarande kan frysa på.

Sandsopningen påbörjas vanligtvis i slutet av mars och ska vara färdig till den 1 maj. Detta beror dock på väderleken och kan därför ändras.

Renhållningen är planerade insatser som kompletteras med mer akuta insatser. Arbetet pågår ofta under kvällar och helger.

Kom ihåg

Kom ihåg att inte sopa ut grus och damm från tomt och förgårdsmark (den lilla bit mark mellan din tomt och väg/gata) till gatan. Det gör att gatan behöver sopas flera gånger. Sopa heller inte ut löv och grenar, det fastnar i sopmaskinen och orsakar onödiga avbrott.

Var sopas det först?

Vi börjar alltid sandsopa prioriterade platser först. Så här ser prioriteringen ut för närvarande:

Buss- och centrumanläggningar
•    Mörby centrum
•    Djursholms centrum
•    Nora torg
•    Mörby hållplats
•    Danderydsterminalen
•    Svalnäs allé, gästhemmet

Kommunala fastigheter  t ex förskolor, skolor och äldreboenden
•    Angöringsytor

Prioriterade vägar
•    Bussvägar
•    Gång- och cykelvägar
•    Huvudvägar

Ordningen för hur kommundelarna sopas ändras varje år. För 2019 gäller ordningen: Stocksund, Västra Danderyd, Djursholm, Enebyberg

Vanliga frågor & svar

När sopas min gata?

Det är inte möjligt att säga när en specifik gata sopas. Kommunens entreprenör kör enligt olika rutter som inte är planerade efter gator. Dessutom kan ett uppdrag ändras med kort varsel beroende på väderleken.

Hur planeras sandsopningen?

Danderyds kommun ser över en mängd olika faktorer när vägunderhåll planeras. Besluten som tas är tänkta att täcka så många behov som möjligt.

Vad gäller på de olika torgen i Danderyd?

Alla torg i Danderyds kommun, förutom en del av Djursholms torg, ägs av privata aktörer som själva ska hantera sin sopning.

Kan vår samfällighet/bostadsrättsförening betala för att kommunen ber entreprenören att ta även vår gatbit?

Nej, kommunen har inte möjlighet att ingå avtal på detta sätt.

Hur anmäler jag att min gata är glömd?

Felanmäl utebliven sandsopning