Danderyd med cykel

Visar Cykelpumpar
Till stor karta
Här hittar du cykelkarta med cykelvägar, förslag på utflyktsmål och närmsta cykelpump.

Cykelkarta

Cykelkartan visar kommunens cykelvägar och platser där det finns cykelpumpar och cykelräknare. Kartan ger även förslag på trevliga utflyktsmål och badplatser som du enkelt kan nå med cykel.

Cykelkarta över Danderyd

Regional cykelstrategi

Kommunens cykelkarta ingår som en del i arbetet med att främja cyklandet i Danderyd. Kommunen är dessutom delaktiga i projekt SATSA II - Regional cykelstrategi vars syfte är att binda samman regionens cykelstråk kommunöverskridande för att på sikt skapa underlag för att fler ska cykla i Stockholms län.

Läs mer om cykling i broschyren Danderyd med cykel

Cykelreparationsplats

Med nya cykelparkeringen vid Mörby centrum finns nu en cykelreparationsplats för enklare service av din cykel. Välkommen att prova!

Cykelparkering

Tänk på att det är viktigt att du parkerar din cykel på anvisade platser. Cyklar som är felparkerade kan göra det svårt för synskadade och rörelsehindrade att ta sig fram.

Cykla i Stockholmsregionen 

För att planera din cykelresa genom Stockholmsregionen kan du via trafiken.nu använda deras karttjänst för att se cykelstråk i Stockholms län.

Cykelvägar i Storstockholm

Cykelräknare

Det finns en cykelräknare vid Inverness och Sikreno som visar hur många cyklister som passerar och där du kan följa resultatet.

Följ cykelräknaren live

Felanmälan

För att felanmäla potthål och andra skador i asfalten, hala cykelbanor som behöver halkbekämpas eller vill lämna synpunkter. 

Gör en felanmälan