Cykla på vintern

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:
 
Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Oavsett årstid går det att cykla i Danderyd. Här hittar du cykelkarta för vintercykling och se de gång- och cykelvägar som sopsaltas i Danderyds kommun.

Sopsaltning i Danderyd

Sopsaltning som metod med för att hålla cykelbanor rena från snö och is introducerades i Danderyd vintersäsongen 2014/2015. Vid sopsaltning används inte sand och grus.

När det är mindre än -7 grader i vägytan (ej i luften) övergår sopsaltningen till traditionell sandning. Detta sker på grund av att laken som sprids vid sopsaltning innehåller 75% vatten och risken finns då att ytan kan frysa.

Under vintersäsongen 2018/2019 sopsaltar vi en rad sträckor runtom i hela kommunen.

Se större karta där vägarna är utmärkta

Cykelpendla i Stockholmsregionen 

För att planera din cykelresa kan du via trafiken.nu använda deras karttjänst för att se cykelstråk som snöröjs med hög prioritet i Stockholmsregionen.

Cykelpendla på vintern

Felanmälan

För att felanmäla potthål och andra skador i asfalten, hala cykelbanor som behöver halkbekämpas.

E-tjänst för felanmälan

Dialog vintercykling

Under vintern 2016/2017 skedde en dialog kring vintercykling.

Här kan du ta del av inkomna idéer och förslag i dialogen.