E-tjänster och blanketter

Här hittar du e-tjänster och blanketter för att utföra olika tjänster i Danderyds kommun.

På Mina sidor kan du se inskickade ärenden och bokningar. Du kan även medsignera ärenden. Om du väljer att fylla i din profil så fylls fälten i automatiskt nästa gång du använder våra e-tjänster.

Mina sidor 

Krävs medsignering i e-tjänsten du ska använda? Läs mer om hur det går till:

Medsignering i e-tjänst

Kontakt med kommunen

Felanmälan
Felanmälan
Kontakta kommunen
Kontakta kommunen
Lämna återkoppling eller ge förslag på e-tjänster
Lämna återkoppling eller ge förslag på e-tjänster

Här kan du återkoppla på befintliga eller ge förslag på nya e-tjänster.

Kommun och politik

Överförmyndare
Ansök om uttag från spärrat konto
Redogörelse och arvodesräkning ensamkommande barn
Årsräkning/sluträkning - omyndig/minderårig
Årsräkning/sluträkning huvudman (ifyllnadsbar & summerar)
Årsräkning/sluträkning huvudman (skriv ut och fyll i)
Dataskydd
Rätt till information (registerutdrag)
Förtroendevalda
Nyanmälan personuppgifter
Ändra eller addera personuppgifter
Avsluta uppdrag

Förskola och skola

Förskola och fritids
E-tjänst för förskola och skola

E-tjänst för förskola och skola

Hitta och jämför förskolor och grundskolor

Här kan du jämföra förskolor och grundskolor i Danderyds kommun.

Jämför skolor
Inkomstuppgift förskola, pedagogisk omsorg, och fritidshem
Grundskola
E-tjänst för förskola och skola

E-tjänst för förskola och skola

Ansök om modersmålsundervisning åk F-9
Samtal inför modersmålsundervisning
Avanmäl modersmålsundervisning åk F-9
Ansök om SL:s skolbiljett åk 7-9
Ansök om skolpliktens upphörande pga varaktig utlandsvistelse
Ansök om skolskjuts för elev med särskilda behov
Ansök om studiehandledning på modersmål
Ansök om ledighet från skolarbete
Ansök om uppskjuten skolplikt
Hitta och jämför förskolor och grundskolor

Här kan du jämföra förskolor och grundskolor i Danderyds kommun.

Jämför skolor
Schoolsoft

Logga in på Schoolsoft

Gymnasieskola
Ansök om inackorderingstillägg
Ansök till vuxenutbildning

Gymnasieutbildning för vuxna

Val och byte av gymnasieskola
Särskola
Ansök om undervisning i särskola

Omsorg och socialt stöd

Barn, ungdom och familj
Anmälan om barn som far illa
Ansök om samarbetssamtal
Intresseanmälan familjehem, kontaktfamilj
Intresseanmälan kontaktperson
Funktionsnedsättning
Ansök om bostadsanpassning
Ansök om insats enligt LSS
Ansök om riksfärdtjänst
Äldreomsorg
Ansök om reducerad avgift för dubbla boendekostnader
Ansök om seniorboende
Ansök om vård- och omsorgsboende
Hitta och jämför hemtjänst

Här kan du hitta utförare inom hemtjänst och jämföra utifrån specialkompetenser samt nöjdhet.

Hitta och jämför vård- och omsorgsboende
Inkomstuppgift för beräkning av avgift

Bygga, bo och miljö

Avfall och återvinning
Anmäl utebliven sophämtning
Anmäl ägarbyte
Ansök om gemensam behållare
Ansök om gemensamma utrymmen för uppsamling av hushållsavfall
Ansök om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
Beräkna avfallskostnad för enfamiljshus

Beräkna avfallskostnaden för din bostad genom vårt kalkyleringsverktyg. Sänk din månadskostnad för ditt avfall genom att hitta de bästa abonnemangen.

Beräkna avfallskostnad för flerfamiljshus

Beräkna avfallskostnaden för er bostad genom vårt kalkyleringsverktyg. Sänk era månadskostnader för ert avfall genom att hitta de bästa abonnemangen.

Beställ hämtning av farligt avfall och elavfall
Beställ hämtning av matavfall
Beställ schema för sophämtning
Beställ tilläggstjänster för avfall
Ändra hämtningsintervall

Med den här e-tjänsten kan du ändra hämtningsintervall för avfallstjänster. Gäller villa, radhus, flerbostadshus och näringsverksamhet.

Tipsa din fastighetsägare om matavfallsinsamling

Bor du i lägenhet eller arbetar i en verksamhet och vill bidra till kommunens matavfallsinsamling? Tipsa oss om så kan vi kontakta din fastighetsägare!

Bygglov
Beställ ritningar
Ansök om planändring
Hälsoskydd
Får och get - ansökan
Häst - ansökan
Höns - ansökan
Orm - ansökan
Verksamhet, lokal - Anmälan
Lantmäteri, kart- och mättjänster
Livsmedel
Anmäl misstänkt matförgiftning
Miljöskydd
Anmälan om cistern
Avanmälan om Cistern ur bruk
Anmälan om dagvattenanläggning
Anmälan om förorenade områden
Anmälan om mellanlagring av farligt avfall
Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Anmälan om PCB-sanering
Anmälan om sanering av tandläkarmottagning
Anmälan om uppläggning av muddermassor
Ansökan och anmälan om spridning av bekämpningsmedel
Ansökan om tillstånd för värmepump
Årsrapport Kemtvätt
Vatten och avlopp
Dispensansökan för fettavskiljare
Förlängt tömningsintervall av fettavskiljare
Anmälan om enskilt avlopp
Ansökan om enskilt avlopp
Avläsning av vattenmätare
Beställ vattenmätare
Dispens för installation av avfallskvarn
Dispensansökan installation av avfallskvarn
Uppsägning av VA-abonnemang eller ägarbyte
VA-anmälan (flerbostadshus)

Trafik och infrastruktur

Parkering
Ansök om boendeparkering
Ansök om infartsparkering
Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Dispens för parkering - begränsat axeltryck
Vägarbete
Ansökan om grävningstillstånd
Taxa för upplåtelse av offentlig mark
Tillstånd för schakt och trafikanordning
Trafikanordningsplan vid vägarbete

Uppleva och göra

Föreningar
Anmälan om bildande av förening
Ansökan om kulturföreningsbidrag
Närvarokort - lokalt aktivitetsstöd
Borgerlig vigsel
Borgerlig vigsel

Näringsliv och arbete

Alkoholtillstånd och servering
Anmälan av serveringsansvariga personer
Anmälan av uppgifter om kassaregister
Anmälan om catering, kryddning, provsmak
Anmälan om folkölsförsäljning
Anmälan om förändrad bolagssammansättning
Ansökan om försäljning av e-cigaretter
Tillstånd för försäljning av tobaksvaror
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
Ansökan om tillfälligt tillstånd för alkoholservering, allmänhet
Ansökan om tillfälligt tillstånd för alkoholservering, slutet sällskap
Serveringsansvariga personer, meritförteckning
Livsmedel
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet
Anmälan om avregistrering av livsmedelsverksamhet
Anmälan om tillfällig hantering av livsmedel
Distribution - verksamhetsbeskrivning
Butiker - verksamhetsbeskrivning
Grossister - verksamhetsbeskrivning
Servering - verksamhetsbeskrivning