Vattenleverans åter: Edsviksvägen 120 samt närliggande adresser

2018-11-14 09:28

Vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Vattenleverans åter: Anundstigen 1-5, Karlsrovägen 26-28, Kraftvägen 1-7, Stenkroksvägen 8-16, Bergavägen 11 & 13 samt Falks väg 34, 36 & 41

2018-11-14 09:16

Läckan är lagad och vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Kriser och extraordinära händelser

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Socialkontorets reception

Mörby centrum, plan 6

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30

En kris är en svår händelse som drabbar många människor och för att kunna hantera krisen krävs det att hela samhället hjälps åt.

Ibland används uttrycket extraordinär händelse i stället för kris. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och som kan innebära risk för allvarliga störningar i samhället. En sådan händelse kräver ofta att kommuner och landsting agerar fort och fattar snabba beslut. Ett elavbrott kan exempelvis under den kalla årstiden drabba samhället hårdare än under sommaren. Det kan göra att elavbrottet bedöms som en extraordinär händelse under vintertid.

Kommuner brukar använda uttrycket extraordinär händelse eftersom begreppet används i den lag som styr kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser.

Lagar

Det svenska krishanteringssystemet bygger i huvudsak på följande regelverk:

  • Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
  • Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Fler lagar och förordningar som berör krisberedskap

Sveriges regering

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Förordning (2006:942) om krishantering och höjd beredskap

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Kommunallag (1991:900)

Polislag (1984:387)

Smittoskyddslag (2004:168)

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

Socialtjänstlag (2001:453)

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

Krisinformation.se