Systemet för boende- och infartsparkering stänger för uppgradering 24 april

2019-04-23 10:06

Det går inte att ansöka eller förnya sitt tillstånd för boende- och infartsparkering under onsdagen den 24 april på grund av systemuppgradering. Du kan parkera fritt på våra för boende- och infartsparkeringar under onsdagen, 24 april. Systemet tas åter i drift torsdagen den 25 april och då kan ansökningar eller förnyelse av tillstånd utföras precis som vanligt.

Elsäkerhet

Kontaktinformation

Säkerhetschef Johan Nordenmark


Att vara försiktig när man handskas med el är något som de flesta vet, trots det så råkar människor ut för olyckor där elektroniska apparater är inblandade.

Även om vi kan utföra enklare elarbeten själva i hemmet måste de flesta elarbeten utföras av elinstallatörer. Med rätt kunskap kan du minimera riskerna att drabbas av en olycka. Kontakta en elinstallatör om du behöver hjälp med elarbeten i din bostad.

Det finns en rad olika saker du kan göra för att öka säkerheten vad gäller hanteringen av elektronik i din bostad. Här nedan ger vi dig några goda råd.

Innan det händer:

 • Byt ut trasiga sladdar.
 • Kontrollera apparater som låter eller beter sig underligt.
 • Stäng alltid av strömmen först (genom att slå av huvudströmbrytaren eller ta ut säkringen) om du ska utföra ett elarbete själv.
 • Var inte ensam hemma om du ska utföra ett elarbete.
 • Var försiktig när du använder elektriska apparater i kök och utomhus samt i våtutrymmen.
 • Kontakta en elinstallatör om du behöver hjälp med trasiga eluttag i din bostad.
 • Ta för vana att vara hemma när elektronisk utrustning, såsom tvätt- och diskmaskin, är igång.
 • Använd inte inomhusapparater ute, såsom borrmaskin och brödrost.
 • Tänk på att alla uttag utomhus ska vara jordade.

När det har hänt:

 • Bryt strömmen
 • Rör inte den skadade personen förrän strömmen är bruten.
 • Vid behov, kalla på hjälp.
 • Om den skadade personen inte andas, påbörja hjärt- och lungräddning (HLR).
 • I nödläge, ring 112.

Elsäkerhetsverket - råd om elarbeten hemma