Träff för grannsamverkansbilar inom länet

Kontaktinformation

Säkerhetschef Johan Nordenmark


Danderyds Kommun kommer vara värd för en dag då förare av grannsamverkansbilar som opererar i olika kommuner/stadsdelar i länet träffas. Det är en dag för utveckling och erfarenhetsutbyte.

Grannsamverkansbilarna inom arrangerar tillsammans med polis och kommuner/staddelar möten för erfarnehetsutbyte. Under våren kommer Danderyds Kommun i samverkan med Danderyds Grannsamverkansbil och Lokalpolisområde Täby vara värd för en sådan träff.

Program

10:30       Välkomna, fika

10:40       Inledning 

Kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander och Trygg i Danderyds ordförande Gunnar Liljegren

10:50 Lägesbild i länet/landet

Anna Schelin (polisen) med flera

11:20 Inbrottsmönster

Mats Hessler (polisen)

12:00 Mingel, Samverkan mot brott bjuder på lunchsmörgås

12:40 Utveckling av arbetssätt

Förare i Danderyd, Helene Rohdin, trafikingenjör Danderyds Kommun med flera

13:40 Sammanfattning—Utmaningar och möjligheter

14:00 Slut