Brottsförebyggande arbete och trygghetsarbete

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Du kan även ringa till Danderyds kommuns huvudnummer: 08-568 910 00.

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5.

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30
Lunchstängt 12-13.

Trygg i Danderyd
Trygg i Danderyd är ditt lokala brottsförebyggande råd. Vi arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Danderyds kommun.

Rådets främsta uppgifter är att:

  • ta reda på var problemen finns.
  • ge förslag till åtgärder.
  • stimulera brottsförebyggande samarbete mellan kommunala, statliga och privata aktörer.
  • verka aktivt för ökat medborgarengagemang.
  • följa upp åtgärder och projekt.
  • informera allmänheten om vårt arbete.
  • öppna en dialog med kommunens invånare.

Brottsförebyggande samverkan

Trygg i Danderyd samarbetar med Tekniska kontoret, Stadsbyggnadskontoret, Polisen, Ungt Fokus, Grannsamverkan, föreningslivet och näringslivet med flera.

Trygghetsenkät 2016

Sammanställning av trygghetsenkät 2016