Frågor och svar om spelmissbruk

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Du kan även ringa till Danderyds kommuns huvudnummer: 08-568 910 00.

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5.

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30
Lunchstängt 12-13.

Beroende av spel med pengar är ett problem som uppmärksammas allt mer. Hjälp finns att få från kommunen till de som är drabbade. Vi ställde några frågor till Chris Orvehed, som är behandlingsassistent på socialkontorets vuxenavdelning och jobbar med personer med spelproblematik.

Vad menas med spelmissbruk och spelberoende?
- Spelmissbruk karaktäriseras av att man får negativa konsekvenser av sitt spelande. Det kan röra sig om ekonomi förstås, men även om relationsproblematik, psykiska problem, främst ångest i varierande grad, sjukskrivning som en följd av detta. Spelberoende karaktäriseras av att man förlorat kontrollen över sitt spelande.
- Spelberoende innebär att man förlorat kontrollen över sitt spelande. Utöver de problem man kan få vid spelmissbruk, får man vid spelberoende också abstinensbesvär om man avhåller sig från spelande. Det kan handla om irritation, rastlöshet, oro, psykosomatiska problem, sömnstörningar, och högre grad av ångest- och nedstämdhetsproblem. Depression och tankar kring att ta sitt liv är inte ovanligt.

Hur många drabbas?
- Man räknar med att cirka 2 % av befolkningen mellan 16–84 års ålder har ett problemspelande. Mörkertalet är sannolikt stort, eftersom det ligger mycket skam i att erkänna att man har, helt eller delvis, förlorat kontrollen över sitt spelande.

Vilka är det som vanligen drabbas?
- Problemen ökar bland män i åldrarna 25–44 års ålder, bland kvinnor i åldrarna 45–64 år. Totalt sett minskar spelandet, men inte omsättningen av det och inte heller de med problemspelande. Bland män i åldrarna 18–24 har det skett en minskning.

Vilket stöd kan man få från Danderyds kommun?
- I kommunen erbjuder vi ett program på åtta träffar, med en veckas mellanrum mellan träffarna. Det är ett kognitivt program med inslag av motiverande samtal. Man får lära sig strategier och får verktyg för att kunna bemästra sina spelproblem. I behandlingen ingår att få hjälp att bibehålla och stärka sin motivation att bli och förbli spelfri. Utöver detta erbjuder vi tre påfyllnadstillfällen med tre månader mellan varje tillfälle. Det innebär att hela programmet sträcker sig över 1 år sammanlagt. Forskning har visat att ett år är den optimala tiden för att kunna göra en varaktig förändring.