Anhörigprogram

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Du kan även ringa till Danderyds kommuns huvudnummer: 08-568 910 00.

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5.

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30
Lunchstängt 12-13.

Är du anhörig till en person som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar och vill delta i ett anhörigprogram? För att delta i programmet behöver du eller din närstående vara bosatt i Danderyds kommun.

Missbruk och beroende påverkar hela familjen, både vuxna och barn. Du som är vuxen anhörig eller på annat sätt närstående till en person med alkohol- eller drogproblem eller problematiskt spel om pengar kan delta i vårt anhörigprogram.

Gruppträffarnas innehåll och syfte är att träffa och diskutera med andra i liknande livssituation och att få mer kunskap kring svårigheten att vara anhörig till en person med alkohol- eller drogproblem. Programmet omfattar 7 träffar och deltagande är kostnadsfritt.

Nästa start: 4 mars 2019. Välkommen med intresseanmälan.

Kontakt och anmälan

Vill du veta mer eller anmäla dig kontakta Lina Rönnerblad, gruppchef vuxenavdelningen
Telefon: 08-568 91168

Anhörigstöd - stöd till dig som stödjer

Anhörigstödet är en förebyggande verksamhet som vänder sig till dig som hjälper och stödjer någon i din närhet som på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte klarar sig på egen hand. Du som stödjer kan vara make, maka, förälder, barn, vän, kollega eller granne till den som behöver stödet. 

Anhörigstödet

Mer information

Al-Anon

Anhöriga mot droger

Ersta vändpunkten

Föräldraföreningen mot narkotika

Maskrosbarn

Trygga Barnen

Vuxna barn till alkoholister