Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Träna för integration

2018-01-17 09:46

Projektet Tillsammans tränar vi ger nyanlända tillfälle att träffa svenskar och träna svenska språket, samtidigt som Danderydsbor kan möta nya kommuninvånare och engagera sig för integration. Lyssna på reportage från Sveriges Radio/Radio Sweden.

Lyssna på reportage om Danderyds integrationsprojekt, från Sveriges Radio/Radio Sweden

Projektet Tillsammans tränar vi/Let’s work out together, erbjuder  nyanlända som läser svenska på SFI (svenska för invandrare) eller SAS (svenska som andraspråk) åtta gratis träningstillfällen på ett gym. Och som nyanländ får du dessutom en träningskompis, en Danderydsbo att träna och prata svenska med.  

Du som är nyanländ i Danderyd och vill delta i träningen kan mejla Välkomstcenter i Danderyd. Ange namn, ålder, kön, nivå på SFI/SAS, modermål, adress och telefonnummer. Du får besked via mejl eller telefon när du har fått en träningskompis.

Välkomstcenter för nyanlända, biblioteket i Mörby centrum, plan 5

Om du bor i Danderyd, gillar att träna och vill engagera dig för integration, kan du anmäla intresse till gymmet.

Friskis och svettis, Mörby Centrum,  plan 4