Nyanlända familjer

2017-11-30 11:37

tillfälliga bostäder dagy

Under 2017 har 133 flyktingar anvisats och flyttat till Danderyd. Under slutet av året kommer ytterligare 45 att bosätta sig i kommunen. En stor andel av de nyanlända Danderydsborna utgörs av familjer.

Danderyds kommun har byggt tillfälliga bostäder för nyanlända flyktingar. Vid Enmans väg stod bostäder klara under 2016 och i oktober i år var ett boende mellan Danderyds gymnasium och Ekeby gård färdigt.

I början av december har ungefär hälften av de totalt cirka 60 personer som ska bo i de tillfälliga bostäderna vid Danderyds gymnasium/Ekeby gård flyttat in. Alla lägenheter beräknas vara fyllda i slutet av januari nästa år. 

Vid inflyttning finns en flyktingsekreterare med och informerar om rutiner och regler i boendet. De nya kommuninvånarna bjuds också in till Danderyds välkomstcenter och till träffar med samhällsinformation.

Om du har frågor om Danderyds integrationsarbete kan du kontakta socialkontoret:

Mer information

Invandring och integration

Facebook: Välkomna nyanlända i Danderyd