Bygglov klart för tillfälliga bostäder

2018-02-26 13:52

båtmanstorpet förberedelse för bygge av tillfälliga bostäder

Nu förbereds området vid Båtmanstorpet för kunna användas för tillfälliga bostäder. Boendeområdet byggs för flyktingar som anvisas till Danderyd.

Våren 2017 fick tekniska nämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att låta bygga tillfälliga bostäder för 48 personer på området vid Båtmanstorpet. I november samma år beviljades bygglovsansökan. 

Byggarbetet kommer enligt nuvarande planering att vara färdigt i slutet av sommaren. De boende kommer att flytta in i omgångar efter färdigställande av projektet.

Tillfälliga bostäder för flyktingar har tidigare byggts vid Enmans väg och i närheten av Danderyds gymnasium.

Skiss tillfälliga bostäder Båtmanstorpet