Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Hbtq

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Socialkontorets reception

Mörby centrum, plan 6

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30

Hbtq - regnbåge
Förkortningen hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Alla medborgare ska ha samma rättigheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Flera av Danderyds kommunala verksamheter har hbtq-certifiering.

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) startade hbtq-certifiering 2008. Vilken verksamhet som helst kan certifieras och det är verksamheten som blir certifierad, inte de enskilda deltagarna. Därför behöver all personal gå utbildningen som leds av en utbildare från RFSL och genomförs under cirka fem månader.

Genom hbtq-certifieringen får medarbetarna verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Fokus är hbtq-personers livsvillkor och normer i samhället. Men utbildningen tar upp alla diskrimineringsgrunder och utgår från hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar.

Efter utbildningen ska den certifierade verksamheten påbörja ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv.

Hbtq-certifierade verksamheter i Danderyd

Djursholms fritidsgård ”Pavven”

Fribergagården

Ungdomscentrum

Seniorcentrum

Enebybergs bibliotek

Verksamhet med hbtq-kompetens

Mörby ungdomsmottagning

Mer information

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter