Vilket stöd kan man få?

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Du kan även ringa till Danderyds kommuns huvudnummer: 08-568 910 00.

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5.

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30
Lunchstängt 12-13.

För dig som tillhör LSS-personkrets (någon av de grupper som kan få stöd enligt LSS) utreder LSS-handläggaren om du har rätt till LSS.

Ansökan om insats enligt LSS

LSS är en rättighetslag. Det innebär att du som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkretsar har rätt att få vissa i lagen angivna insatser förutsatt att du har behov av insatsen och att behovet inte kan tillgodoses på ett annat sätt.

Information eller ansökan om LSS-insatser: 
LSS-handläggare/gruppledare på socialkontoret telefon 08-568 910 00

LSS-insatser för psykiskt funktionshindrade: 
Gruppledare socialpsykiatri telefon 08-568 910 00

Insatser som ingår i LSS

Du kan ansöka om följande insatser hos LSS-handläggaren:

  • Personlig assistans
  • Kontaktperson
  • Ledsagarservice - Personlig assistans Danderyd
  • Avlösarservice i hemmet - Personlig assistans Danderyd
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  • Bostad med särskild service för barn och ungdomar
  • Bostad med särskild service för vuxna
  • Daglig verksamhet

Personlig assistans Danderyd

Individuell plan

När du har beviljats en LSS-insats kan du begära en individuell plan. Insatsen rådgivning och annat personligt stöd ansvarar landstinget för. 

Socialstyrelsens information om Individuell plan

Rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med ett beslut enligt LSS kan du överklaga detta i domstol, i första hand förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolen

Mer information

Habilitering