Psykisk funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Du kan även ringa till Danderyds kommuns huvudnummer: 08-568 910 00.

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5.

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30
Lunchstängt 12-13.

Hos socialpsykiatrigruppen kan du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning få hjälp med att få din vardag att fungera.

För att få stöd och hjälp behöver du ta kontakt med gruppledare och göra en ansökan. Därefter gör en socialsekreterare en utredning och fattar beslut om vilka insatser du har rätt till. Insatserna utformas tillsammans med dig utifrån ett rehabiliterande synsätt med målsättningen att du ska uppnå en ökad självständighet och delaktighet i samhället.

Ett rehabiliterande synsätt syftar till att stödja individens återhämtning och mobilisera de egna resurserna samt att skapa möjlighet för en ökad livskvalitet. Detta innebär att respektera individens egna mål, arbeta för en ökad aktivitet i vardagen och en ökad delaktighet i samhällslivet.

Insatser som kan ges som bistånd är:

  • bostad med särskild service
  • hemför vård och boende (HVB)
  • boendestöd
  • sysselsättning/stöd i arbete
  • turbundna resor
  • kontaktperson

Annat stöd:

God man/förvaltare

Personligt ombud

Träfflokal

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Mer information

Om ett barn far illa

Våld i nära relationer

Psykiatrin i Stockholms läns landsting

Prima vuxen psykiatri

Sök psykiatrisk vård via Vårdguiden

Kvinnojouren Täby/Danderyd

Boendestödsprojektet

Riktlinjer för insatser till dig med psykisk funktionsnedsättning