Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Du kan även ringa till Danderyds kommuns huvudnummer: 08-568 910 00.

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5.

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30
Lunchstängt 12-13.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du regelbundet träffar ett barn, en ungdom eller vuxen och fungerar som ett stöd i vardagen.

Det kan finnas flera orsaker till att någon beviljas stöd i form av kontaktperson. Det kan handla om att det sociala nätverket är för glest, att barnet eller ungdomen behöver ytterligare vuxenkontakter eller att barnets föräldrar har svårigheter, till exempel missbruk eller psykisk instabilitet.

För vuxna kan det handla om att personen behöver hjälp att bryta en isolering och fungera bättre i vardagen. Det kan också handla om att personen har svårigheter med att få sitt sociala liv att fungera, till exempel på grund av psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller annan social problematik.

Som kontaktperson behöver du vara en trygg vuxen med en stabil livssituation, ett öppet sinne och ett stort intresse för människor. Vi värdesätter att kontaktpersonerna har en skiftande bakgrund och olika erfarenheter vilket ger oss ett stort urval av kontaktpersoner som kan matchas mot de barn, ungdomar eller vuxna som behöver stöd. Som kontaktperson behöver du ingen speciell utbildning, hos oss får du löpande stöd och handledning under uppdragets gång.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en familj som regelbundet tar emot ett barn, en ungdom eller ett syskonpar i sitt hem. Vanligtvis kommer barnet till dig och din familj en eller två helger per månad. Ni kan då göra något roligt som att gå på bio eller göra en utflykt. Men ni kan också stanna hemma och leva "vanligt" familjeliv. På så sätt får barnet en bild av hur livet i en annan familj fungerar.

Barn kan av olika anledningar behöva en extrafamilj med stabila och trygga vuxna. Till exempel kan det sociala nätverket vara glest, barnet kan behöva ytterligare vuxenkontakter, föräldrarna kan behöva avlastning eller kanske har egen problematik i form av missbruk eller psykisk instabilitet.

Kontaktfamiljens uppgift är att både avlasta barnets föräldrar och att ta väl hand om deras barn. Du och din familj blir viktiga personer i barnets nätverk och samarbetar hela tiden med föräldrarna och socialtjänsten. 

Det som krävs som kontaktfamilj är att ni har en stabil livssituation, ett stort engagemang för medmänniskor och har gott om tid att spendera med barnet.  

Som kontaktfamilj får du löpande stöd och handledning från Socialtjänsten.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att välkomna någon annans barn eller ungdom till sin egen familj och kunna erbjuda en trygg och stabil familjesituation. Vi söker inga ”perfekta” familjer utan det viktiga är att man kan erbjuda ett hem i en ”vanlig” familj. 

Barn kan komma till familjehem under en kortare eller längre tid av olika anledningar. Orsaker kan var att föräldrarna har problem med missbruk eller sjukdom, att den unges eget beteende gör att han eller hon behöver byta miljö eller att barnet har anlänt som ensamkommande barn till Sverige och saknar föräldrar i landet. 

Som familjehem behöver du och din familj ha tid, tålamod, ork och utrymme både känslomässigt och i hemmet. Du behöver inte vara någon expert men det är bra om du på något sätt har erfarenhet av barn och barns utveckling. 

Som familjehem får du löpande stöd och handledning från Socialtjänsten samt regelbunden extern handledning i grupp tillsammans med andra familjehem.

Att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem

Om du är intresserad av uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem vänder du dig till socialkontorets kontakt- och familjehemssekreterare. 

För att få ett uppdrag som kontaktperson måste socialkontoret göra en utredning av dig. Utredningen omfattas bland annat av registerutdrag från polis och socialtjänst, intervju och referenstagning. 

För att få ett uppdrag som kontaktfamilj eller familjehem gör socialtjänsten en utredning av dig och din familj. Utredningen omfattas bland annat av enkäter, registerutdrag från polis, socialtjänst, försäkringskassa och kronofogde. Det görs även referenssamtal, hembesök och djupintervju. Utredningen syftar till att se varje familjs resurser och förmågor och hitta rätt familj till varje enskilt barn. 

Ersättning

Som kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem får du både ett arvode och en omkostnadsersättning. 

Arvodet är lön för det uppdrag du utför. Arvodet beskattas som inkomst, det är sjukpennings- och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension. Uppdraget berättigar heller inte till a-kassa, semesterlön eller semesterersättning. 

Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som uppdraget medför. 

Danderyds kommun följer SKL:s rekommendationer om ersättningar. 

För mer information om ersättning: Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Anmäl intresse

Blankett - Att bli kontaktperson

Blankett - Familjehem, Kontaktfamilj