Ansök om att bli utförare inom familjerådgivning

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Du kan även ringa till Danderyds kommuns huvudnummer: 08-568 910 00.

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5.

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30
Lunchstängt 12-13.

Kommunfullmäktige i Danderyd har beslutat att införa valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), inom familjerådgivning från och med den 1 maj 2010. LOV ersätter tidigare auktorisationsmodell av utförare.

Socialnämnden vid Danderyds kommun inbjuder företag att ansöka om att delta i valfrihetssystemet för utförande av kommunens familjerådgivning. Även nuvarande utförare av familjerådgivning måste ansöka om att få delta som utförare i det nya valfrihetssystemet och konkurrerar på samma villkor som nya företag.

Annonsering sker fortlöpande på Konkurrensverkets valfrihetswebb. 

Ansökan och förfrågningsunderlag 

Ansökan om att delta i valfrihetssystemet som utförare av familjerådgivning ska lämnas elektroniskt i upphandlingssystemet TendSign. Svar lämnas på anvisade platser i dokumentet. Samtliga frågor ska besvaras för att ansökan ska anses vara fullständig.

Företag som lämnar ansökan blir godkänt under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras ej.

Kundens val 

Kunden väljer själv vilken av kommunens utförare som ska utföra familjerådgivningen. Om kunden inte gör ett aktivt val kan kommunen vara kunden behjälplig genom att erbjuda ett ickevalsalternativ. Kommunen erbjuder då den utförare som står överst i listan på hemsidan. Listan roterar varannan vecka, vilket gör att alla utförare har möjlighet att få ickevalskunder. I ett valfrihetssystem enligt bestämmelserna i LOV kan kunden alltid byta utförare vid behov.

Ersättning

Den ersättning som utförarna får är fastställd i förväg och lika för alla. Utförarna konkurrerar därför inte med pris utan med kvalitet.

Ersättning till utförare

Frågor och information

Frågor avseende ansökan ska ställas skriftligen i TendSign och svar kommer att lämnas via e-postsystemet till leverantörens kontaktperson för ansökan.

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Mer information

Ansökan och förfrågningsunderlag i TendSign

Konkurrensverkets valfrihetswebb

Kontaktlista