Familjerådgivning

Kontaktinformation

Se de externa utförarna på Danderyds kommuns hemsida

Med familjerådgivning avses en verksamhet med syfte att genom samtal bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.

Familjerådgivningen vänder sig till gifta, sammanboende, särboende eller separerade. Den kan bli till vägledning, till exempel när man befinner sig i en separationskris. Du kan läsa mer om vad familjerådgivningen är på www.1177.se

Familjerådgivningen arbetar med starka krav på sekretess.

Avgiften är 350 kronor för varje besök. Antalet samtal är fem, men kan utökas om det finns särskilda skäl.

Familjerådgivningen erbjuder inte familjeterapi eller individuell terapi.

Du kan välja någon av nedanstående utförare och vänder dig direkt till den du vill boka tid hos. Alla är godkända av socialnämnden.

Aktiv psykoterapi

Arvans Dialog AB

Browaldh Lisbeth Familjerådgivning & Psykoterapi & Konsultation

Byrån för familjerådgivning

City Psykologhus

Dialogisk Praxis

Eva Rosenberg AB

Evidentia Psykologi

Familjerådgivningen City

Familjeterapimottagningen i Stockholm

FKC

Framnäsgruppen

Gullvi Sandin

Norrortspsykologen

Parrådgivarna

Parsamtal Sthlm

Parterapeuterna Stockholm

Psykologmottagningen

Psykoterapeut Lisa Svarén

Söderstöd

Walldén konsultation

Vejrich Consulting

Acord familjerådgivning

Aktiv familjerådgivning

För utförare

Danderyds kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för sina kommuninnevånare. Som ett led i detta har kommunfullmäktige beslutat att valfrihet ska råda inom familjerådgivning enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

Ansökningsformulär och kontaktuppgifter kan du som utförare hitta här