Familjerådgivning

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Du kan även ringa till vår växel på telefonnummer: 08-568 910 00.

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5.

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30

Du kan boka tid för familjerådgivning hos något av de företag som socialnämnden har godkänt. Som invånare i Danderyds kommun kan du även få familjerådgivning i kommunens egen regi.

Med familjerådgivning avses en verksamhet som består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.

Familjerådgivningen vänder sig till gifta, sammanboende, särboende eller separerade. Den kan bli till vägledning, till exempel när man befinner sig i en separationskris.

Familjerådgivningen arbetar med starka krav på sekretess.

Avgiften är 350 kronor för varje besök. Antalet samtal är fem, men kan utökas om det finns särskilda skäl.

Familjerådgivningen erbjuder inte familjeterapi eller individuell terapi.

Du kan välja någon av följande utförare och vänder dig direkt till den du vill boka tid hos.

FKC

Framnäsgruppen

Gullvi Sandin

Norrortspsykologen

Parrådgivarna

Parsamtal Sthlm

Parterapeuterna Stockholm

Psykologmottagningen

Psykoterapeut Lisa Svarén

Söderstöd

Walldén konsultation

Vejrich Consulting

Wemind

Acord familjerådgivning

Aktiv familjerådgivning

Aktiv psykoterapi

Arvans Dialog AB

Browaldh Lisbeth Familjerådgivning & Psykoterapi & Konsultation

Byrån för familjerådgivning

City Psykologhus

Dialogisk Praxis

Eva Rosenberg AB

Evidentia Psykoterapi

Familjerådgivningen City

Familjerådgivningen i Danderyd

Familjeterapimottagningen i Stockholm

För utförare

Danderyds kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för sina kommuninnevånare. Som ett led i detta har kommunfullmäktige beslutat att valfrihet ska råda inom familjerådgivning enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

Ansökningsformulär och kontaktuppgifter kan du som utförare hitta här