Stöd till familjen

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Du kan även ringa till Danderyds kommuns huvudnummer: 08-568 910 00.

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5.

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30

Du som är förälder kan ibland behöva hjälp i din föräldraroll. Det finns flera olika ställen dit du som invånare i Danderyd kan vända dig för att få råd och stöd.

Stöd till föräldrar

Är du förälder och upplever problem i din familj kan du kontakta Resursteamet för att få råd och stöd. Har du barn i skolan kan du också vända dig till elevhälsoteamet för att få hjälp eller bli lotsade vidare.

Alla familjer kan också vända sig till socialkontoret för att söka råd och hjälp.

Ekonomiska problem

Om du och din familj har ekonomiska svårigheter kan ni söka försörjningsstöd.

Försörjningsstöd

Råd och stöd

Resursteamet erbjuder samtal för er som familj.

Familjerådgivningen erbjuder stöd för samlevnadskonflikter i parförhållanden.

Familjerätten ebjuder samarbetssamtal.

Tonåring

Känner du oro för din tonåring eller har frågor som rör tonårstiden kan du kontakta Resursteamet som arbetar med att stödja ungdomar och deras föräldrar. Du som förälder kan kontakta oss om stort och smått. Genom vårt uppsökande arbete har vi god kännedom om tonårstiden och ungdomskulturer. Vi erbjuder enskilda samtal för tonåringar, nätverksträffar för er som föräldrar, föräldravandring och föräldrakursen Komet. Rör dina frågor alkohol och droger kan du även kontakta Maria ungdom.

Resursteamet

Föräldravandring

Komet

Maria ungdom

Vad säger ungdomarna 2017?

Kommunens ungdomar har svarat på frågor om vad de önskar att föräldrar/vårdnadshavare gjorde mer/mindre av. Nära 1500 elever valde att lämna skriftliga svar på dessa frågor. Undersökningen gjordes i samband med en temavecka om anhörigstöd i kommunens högstadieskolor och gymnasium under hösten 2017.

Föräldrakurs

Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn eller tonåring? Delta i en föräldragrupp!

Komet är en utbildning för dig som vill träna dig på att hantera bråk och konflikter med ditt barn eller din tonåring mer framgångsrikt.

Anmäl ditt intresse till Komet

Kontakta oss vid frågor

Telefon: 08-568 911  52