Anhörigstöd

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Du kan även ringa till Danderyds kommuns huvudnummer: 08-568 910 00.

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5.

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30
Lunchstängt 12-13.

Anhörigstödet vänder sig till dig som hjälper och stödjer någon i din närhet som på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte klarar sig på egen hand. Du som stödjer kan vara make, maka, förälder, barn, vän, kollega eller granne till den som behöver stödet.

anhörigstödet blomma

Två tredjedelar av all vård och omsorg ges i hemmet av anhöriga, ett arbete som kan vara omfattande och som ofta sker i det tysta. Många som befinner sig mitt i livet har fullt upp med att pussla ihop familjelivet med barn, karriär, friskvård och den egna hälsan.

Om det utöver detta tillkommer ansvar att hjälpa en närstående som drabbats av skada eller sjukdom, kan man plötsligt befinna sig i en tuff situation som är omöjlig att förbereda sig inför. Man påverkas mycket, mår dåligt, inkomsten kanske blir sämre och många gånger förändras det sociala nätverket.

Som anhörig är du ovärderlig men du behöver också få stöd och tid för dig själv. De medborgare som vårdar eller stödjer en närstående ska få stöd av kommunen.

Så får du anhörigstöd

Ring eller mejla enligt kontakuppgifter i kontaktrutan. Du kan också fylla i formuläret så blir du kontaktad av en anhörigkonsulent:

Formulär: Kontakt med anhörigstödet

Föreläsningar, cirklar och kurser

Anhörigstödet anordnar en rad olika föreläsningar, cirklar och kurser som du kan läsa om i nyhetsbrevet. För att hålla dig uppdaterad på vad som erbjuds kan du prenumerera på nyhetsbrevet.

Anhörigstödets nyhetsbrev

På gång i anhörigstödet

Anhörigstöd på facebook

Prenumerera på nyhetsbrevet

Demenssamordnare och anhörigkonsulent

Demenssamordnare Catherine Berglund håller i samtal, kurser och cirklar för anhöriga till äldre personer och anhöriga till personer med demens. I sin roll som demenssamordnare ger hon stöd och hjälp till personer med minnessvårigheter och deras anhöriga. Demenssamordnaren är också en viktig länk mellan primärvården, minnesmottagningen och kommunen.

I demenssamordnarens arbetsuppgifter ingår bland annat att:

  • informera om minnesrelaterade sjukdomar och det stöd kommunen erbjuder
  • erbjuda stöd och handledning kring bemötande och förhållningssätt
  • ordna utbildningar om minnesrelaterade sjukdomar
  • leda anhörigcirklar
  • erbjuda stöd till personer med demenssjukdom

Till dig med demensdiagnos

Anhörig till person med demensdiagnos

Webbportal för unga anhöriga

Nätverk för anhöriga till yngre med demens

Anhörigkonsulent Mikael Nylander håller i samtal, kurser och cirklar för anhöriga till personer med psykisk ohälsa, anhöriga till personer som drabbats av stroke, anhöriga till personer som levt eller lever nära missbruk och anhöriga till barn och ungdomar med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

I de olika nätverken får du möjlighet att träffa andra i liknande situation för samtal, gemenskap, kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Läs om alla träffar i "På gång i anhörigstödet". Kontaktuppgifter till anhörigkonsulenterna hittar du i kontaktrutan och i nyhetsbrevet.

Kommunens program för närstående till personer med alkohol- och drogproblematik

Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkort ska vara en trygghet för den anhörige/närstående och för den som är beroende av hjälp. Om anhörigvårdaren råkar ut för en akut sjukdom eller olycka, ger kortet information om vilka personer som bör kontaktas. Du får kortet av din anhörigkonsulent. Kontakta anhörigkonsulenten för mer information.

Fullmakt

Om du behöver någon som förvaltar och företräder dina ekonomiska intressen kan du skriva under en fullmakt. På Demensförbundets webbplats hittar du mer information om fullmakter och även blanketter för att ansöka om fullmakt.

Demensförbundet

Blankett generalfullmakt

Blankett framtidsfullmakt

Mer information

Äldrenytt

Handbok för anhöriga

2019-03-20
Har du en förälder med demenssjukdom? Du som är 7-30 år, kan kostnadsfritt åka på anhörigläger tillsammans med andra jäm...
2019-01-11
En studiecirkel i för dig som är förälder till ett vuxet barn med funktionsnedsättning.
2019-01-01
Nästa café den 7 september. I augusti är det uppehåll.
2019-01-01
Till hösten startar vi upp våra anhöriggrupper. Du kan anmäla intresse till anhörigstödet.