Uppsökande verksamhet bland äldre

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Du kan även ringa till Danderyds kommuns huvudnummer: 08-568 910 00.

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5.

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30
Lunchstängt 12-13.

Vaxt och djurliv
Danderyds kommun ger information om kommunens äldreomsorg till personer som fyller 80 år under året.

Syftet med verksamheten är att öka kunskapen om vilket stöd som kommunen kan erbjuda och att skapa trygghet i hemmet.

Ett annat syfte är att förbättra livssituationen för anhörigvårdare. Med bättre kunskap om olika stödinsatser skapas förutsättningar för att den dagliga livssituationen blir bättre både för den som vårdar och den som blir vårdad.

Verksamheten erbjuder information om vilka råd och stödinsatser som du kan ansöka om. Du kan få informationen vid en gemensam träff, vid hembesök, via telefon eller brev.

Två gånger under året bjuder vi in till en gemensam informationsträff på Socialkontoret i Mörby Centrum. Nästa tillfälle är tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 13.30-15.

Vill du anmäla intresse är du välkommen att kontakta Sol-Britt Österlund: