Vård- och omsorgsboende

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Du kan även ringa till Danderyds kommuns huvudnummer: 08-568 910 00.

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5.

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30
Lunchstängt 12-13.

När omvårdnadsbehovet inte kan tillgodoses i det egna hemmet kan kommunen vid behov bevilja särskilda boendeformer.

 

Ditt behov av särskilt boende utreds alltid av socialkontorets biståndshandläggare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Boendeformer som erbjuds är vård- och omsorgsboenden med heldygnsomsorg för personer med stora fysiska omvårdnadsbehov samt för personer med demenssjukdom.

Den som fått ett biståndsbeslut om särskilt boende tecknar hyreskontrakt med boendets fastighetsförvaltare och tar med egna möbler och tillhörigheter. Det finns åtta boenden inom kommunen samt fem utanför kommunen. Samtliga har gemensamhetslokaler för samvaro och aktiviteter.

Om vård- och omsorgsboenden i Danderyds kommun

Information om vård- och omsorgsboende

Kundval

När du erhållit beslut om särskilt boende får du göra ett val. Du får önska vilket boende du helst vill flytta till och även ange några alternativ. Om det är möjligt så erbjuds plats på önskat boende.

Har du beviljats särskilt boende och vistas på sjukhus eller korttidsplats kan du inte välja att vänta kvar på sjukhus eller korttidsplats utan måste acceptera det första erbjudandet. Däremot kan du senare byta till önskat boende när plats blir ledig.

Det finns både kommunala och privata vårdgivare att välja mellan. Vårdgivarna som omfattas av kundvalssystemet är auktoriserade av kommunen.

 

Hitta vård- och omsorgsboenden

Socialkontorets broschyrer

Mer information

Avgifter

Äldreguiden

Ansök om att bli utförare för vård- och omsorgsboende

Att bli utförare