Omsorg och socialt stöd

ämnesingång stort startbild
På de här sidorna hittar du information om olika former av stöd och omsorg som kommunen erbjuder dig som bor i Danderyd.

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt stöd och rådgivning till barn, ungdomar och vuxna. Rådgivning och stöd kan handla om till exempel ekonomiskt stöd (socialbidrag), bostadsstöd, hjälp vid missbruk eller hjälp vid våld och hot.

2018-11-26
Från och med måndagen den 3 december är Socialkontorets besöksadress Golfvägen 4B, plan 5.
2018-08-28
Nästa café den 7 december 2018
2018-08-20
En studiecirkel i för dig som är förälder till ett vuxet barn med funktionsnedsättning.
2018-06-24
Har du en förälder eller annan närstående med demenssjukdom? Du som är 18-30 år, kom på en fika och träffa andra i likna...