Omsorg och socialt stöd

ämnesingång stort startbild
På de här sidorna hittar du information om olika former av stöd och omsorg som kommunen erbjuder dig som bor i Danderyd.

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt stöd och rådgivning till barn, ungdomar och vuxna. Rådgivning och stöd kan handla om till exempel ekonomiskt stöd (socialbidrag), bostadsstöd, hjälp vid missbruk eller hjälp vid våld och hot.

2019-03-20
Har du en förälder med demenssjukdom? Du som är 7-30 år, kan kostnadsfritt åka på anhörigläger tillsammans med andra jäm...
2019-01-11
En studiecirkel i för dig som är förälder till ett vuxet barn med funktionsnedsättning.
2019-01-01
Nästa café den 7 juni 2019 och därefter den 5 juli. I augusti är det uppehåll men den 7 september håller vi öppet igen. ...
2019-01-01
Till hösten startar vi upp våra anhöriggrupper. Du kan anmäla intresse till anhörigstödet.