Omsorg och socialt stöd

ämnesingång stort startbild
På de här sidorna hittar du information om olika former av stöd och omsorg som kommunen erbjuder dig som bor i Danderyd.

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt stöd och rådgivning till barn, ungdomar och vuxna. Rådgivning och stöd kan handla om till exempel ekonomiskt stöd (socialbidrag), bostadsstöd, hjälp vid missbruk eller hjälp vid våld och hot.

2019-01-11
Ta chansen att delta i våra mycket uppskattade trivselträffar för familjer där ett eller flera barn har en NPF-diagnos. ...
2019-01-11
Med start under tidiga våren 2019 erbjuder vi en kortare kurs för föräldrar som har barn med ASD/Aspergers syndrom.
2019-01-01
Nästa café den 1 februari 2019
2018-11-26
Från och med måndagen den 3 december 2018 är Socialkontorets besöksadress Golfvägen 4B, plan 5.