Centrum

Nya Mörby Centrum

Skissbild uppifrån över nya Mörby centrum.