Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Arbeta i Danderyds kommun

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

I Danderyds kommun är vi cirka 1 600 medarbetare. Vi arbetar inom ett femtiotal olika yrken med arbetsuppgifter som hela tiden utvecklas och påverkar människors vardag. Vi har ett gemensamt mål: att ge den bästa möjliga service och omsorg till våra 32 000 kommuninvånare!

Skolan är vårt största verksamhetsområde och sysselsätter drygt hälften av medarbetarna i Danderyds kommun. Övriga verksamhetsområden är förskola, äldreomsorg och funktionshinder, kultur och fritid samt förvaltningskontor.

Vi har en rörlig arbetsmarknad och kommer fortsatt att behöva anställa engagerade och kompetenta medarbetare inom många olika yrkesområden.

Se lediga jobb i Danderyd