Valnämnden

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Enligt vallagen ska det finnas en valnämnd i varje kommun. Valnämndens huvuduppgift i Danderyd är att ansvara för det praktiska genomförandet av de allmänna valen i kommunen.

Reglemente för valnämnden

Ledamöter i valnämnden