Överförmyndarnämnden - handlingar och protokoll

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Innan nämndens sammanträde publiceras kallelse och handlingar. Protokollet publiceras när det är justerat. Alla dokument är granskade enligt dataskyddsförordningen. Ibland har vissa uppgifter strukits. Det kan också hända att en handling inte alls läggs ut på grund av sekretess.

Från och med nov 2018 publiceras kallelser, handlingar och justerade protokoll i vår mötesportal, se instruktioner nedan:

  •     Klicka på länken Mötesportalen
  •     Klicka på Nämnder och styrelser
  •     Välj mötesdatum och ta del av kallelser, handlingar och protokoll.

Gå till mötesportalen