Kommunrevisionens dokument

Här kan du hitta kommunrevisionens granskningar samt revisionsrapporter.

Kommunrevisionens dokument

2018
Granskning av årsredovisning 2018
Granskning av delårsrapport 2018
Bilaga revisionsberättelsen 2018
Granskning av offenlighetsprincipen
Förstudie - elevers rätt till stöd
Granskning av bygglovsprocessen - Rapport
Granskning av bygglovsprocessen - Diarium
Granskning av ledning och styrning av hemtjänsten - Rapport
Granskning av ledning och styrning av hemtjänsten - Diarium
Granskning av löpande IK i redovisningsrutiner - Rapport
2017
Granskning av offentlighetsprincipen
Granskning av delårsrapport
Granskning av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar
Granskning av verkställighet av beslut
Granskning av intrång
Granskning av årsredovisning 2016
2016
Revisonsrapport styrning och kontroll av större investeringar
Revisionsrapport granskning av intern kontroll i rapportering av löner till förtroendevalda
Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2016
Förstudie etik, korruption och oegentligheter
Revisionsrapport granskning av rektors förutsättningar för pedagogiskt ledarskap
Revisionsrapport placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2015
Revisionsrapport Djursholms AB räkenskapsåret 2015
2015
Revisionsrapport avseende intern kontroll av system och rutiner för behörighet i system
Revisionsrapport uppföljning tidigare granskningar inom intern kontroll gjorda 2011-2013
Revisionsrapport styrning och uppföljning av avtal
Revisionsrapport kvaliteten i redovisningen
Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2015
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2014
2014
Revisionsrapport av inköps- och upphandlingsverksamheten
Revisionsrapport av intern kontroll - redovisning av anläggningstillgångar
Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor
Revisionsrapport: intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av kundfakturering
Revisionsrapport - Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska planering och styrning inom äldreomsorgen
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna
Revisionsberättelse för år 2013
Revisionsrapport: Tillförlitlighet i system och rutiner för kundfakturering