Kommunfullmäktige i Danderyd

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och är kommunernas motsvarighet till riksdagen. I kommunfullmäktige sitter 45 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor som berör Danderyds kommun.

Beslut

Kommunfullmäktiges ledamöter väljs vart fjärde år och de beslutar i ärenden av principiell karaktär:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
 • årsredovisning och ansvarsfrihet
 • vilka nämnder som ska finnas.

Budget

Budgeten fastställs en gång per år. Kommunfullmäktige fördelar pengarna mellan de olika nämnderna. Verksamheterna får sedan använda pengarna enligt de riktlinjer och beslut som fullmäktige har fastställt.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och hålls en gång i månaden på Djursholms slott. Det går också att följa sammanträdena direkt på Danderyd.se:

Följ sammanträden i kommunfulläktige

Kommunfullmäktige i Danderyd har 45 ledamöter och ordförande är Boris von Uexküll (M).

Mandatfördelning 2018

 • Moderata samlingspartiet 14
 • Centerpartiet 11
 • Liberalerna (f.d. Folkpartiet) 7
 • Socialdemokraterna 3
 • Kristdemokraterna 5
 • Miljöpartiet 2
 • Sverigedemokraterna 3

Mer information

Möteskalender

Protokoll

Lyssna på kommunfullmäktige


Ledamöter i kommunfullmäktige

Listan visas enligt Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll.

Klicka på respektive ledamots namn så visas en bild och kontaktuppgifter till personen.