Systemet för boende- och infartsparkering stänger för uppgradering 24 april

2019-04-23 10:06

Det går inte att ansöka eller förnya sitt tillstånd för boende- och infartsparkering under onsdagen den 24 april på grund av systemuppgradering. Du kan parkera fritt på våra för boende- och infartsparkeringar under onsdagen, 24 april. Systemet tas åter i drift torsdagen den 25 april och då kan ansökningar eller förnyelse av tillstånd utföras precis som vanligt.

Överförmyndarnämndens kansli

Kontaktinformation

Överförmyndarnämndens kansli

Box 66, 182 05 Djursholm

Kontakta oss

08-568 910 15

Telefontid: Måndag–tisdag 9-11 och 14-15, torsdag 9-11 och 13-15

Överförmyndarkansliet handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande förmyndare, gode män och förvaltare.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är reglerat i Föräldrabalken:

Föräldrabalken

Mer information

Här kan du läsa mer om förmyndare, god man och förvaltare.

Förmyndare, god man och förvaltare

Ansvarig nämnd

Överförmyndarnämnden