Överförmyndarnämndens kansli

Kontaktinformation

Överförmyndarnämndens kansli

Box 66, 182 05 Djursholm

Kontakta oss

08-568 910 15

Telefontid: Måndag–tisdag 9-11 och 14-15, torsdag 9-11 och 13-15

Överförmyndarkansliet handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande förmyndare, gode män och förvaltare.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är reglerat i Föräldrabalken:

Föräldrabalken

Mer information

Här kan du läsa mer om förmyndare, god man och förvaltare.

Förmyndare, god man och förvaltare

Ansvarig nämnd

Överförmyndarnämnden