Kommunens arbete för att få en ekonomi i balans

 • 2019-05-29

  Planeringsunderlaget är kommunstyrelsens direktiv för arbetet med förslag till budget 2020. Nämnderna har i uppdrag att ta fram förslag till budget för år 2020 och plan för åren 2021–2022 inom de planeringsramar som finns givna i planeringsunderlaget. Beslut kommer att fattas den 11 juni i Kommunstyrelsen. 

 • 2019-04-01

  Här följer kort uppdatering av respektive nämnds uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att återfå en budget i balans, förvaltningarnas pågående arbete med förslagsunderlagen samt beslutsgången.

 • 2019-03-13

  Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019 om att nämnderna gemensamt ska lämna ett överskott 2019 på 13,5 miljoner kronor. Det betyder att nämnderna inte ska använda upp hela den budget som de blivit tilldelade för 2019. Anledningen är att kommunen ska få en ekonomi i balans.

 • 2019-02-21

  De kommunala förskolorna Baduhild och Norra Åsgård i Djursholm kommer att avvecklas till hösten 2019. Beslutet fattades av Kommunstyrelsens produktionsutskott (KSPU) vid ett extrainsatt möte i tisdags.