Journummer vid akuta ärenden i kommunen

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider 1 juli- 5 augusti: måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16.

För att journummer ska användas måste situationen vara akut, vilket innebär att individer eller egendom kan skadas. I övriga ärenden hänvisar vi till felanmälan.

Gör en felanmälan

Mörkt område på grund av trasig gatubelysning

Journummer gatubelysning: 08- 568 912 03

Hinder på gång- och cykelväg eller bilväg

Till exempel fall av träd, stora grenar i vägbanan, brunnslock som lossnat, slukhål.

Journummer gatudrift: 08- 568 912 64

För fallrisk eller fall av träd på E18

Trafikverket: 0771-921 921

Fallna teleledningar och elledningar

I Danderyds kommun är det flera olika aktörer som har ledningar. Nedan finns kontaktuppgifter till några av dem:

För fallna teleledningar

Skanova jourtelefon: 020-50 50 02

För fallna elledningar

Eon: 0771-88 00 22

Akut vattenläcka från VA-ledning

Veolia (kommunens VA-driftentreprenör)

Vardagar, kl 08.00 - 17.00, telefon: 08-568 912 90

Akut felanmälan på övriga tider telefon: 08-768 03 11

  • Vattenläckor
  • Avloppsstopp
  • Om vattnet smakar eller luktar annorlunda eller om du av annan orsak misstänker att vattnet inte håller normal standard.