Dialog om felanmälan

Felanmälan
Perioden 31 augusti till 20 september 2017 låg en dialog ute om hur det är att felanmäla till Danderyd. Tack till alla som deltog! Nedan kan du läsa kommentar och tips som kom in.

Berätta exempelvis hur du felanmäler idag. Använder du mobil, dator eller surfplatta? Vad ska vi behålla samt vad tycker du saknas för att tjänsten ska bli bättre?

Vi ser fram emot att få in dina tips, förslag och idéer för att vi ska kunna erbjuda en så bra tjänst för felanmälan och synpunkter som möjligt!

  • Appen funkar väl rimligt bra ur ett användarperspektiv. Lägg inte massa energi på att röra något som fungerer (om inte integration med bakomliggande system kräver det) MAE,  Den 25 augusti 2017
  • En helt utmärkt funktion, tillgänglig för "rapportering" dygnet runt och alltid i fickan. Felrapporter har i regel åtgärdats inom några dagar. Både listigt och klokt att nytjja medborgarna till uppföljning av "samhällsservice" - men det fråntar inte inhyrda entreprenörer och betställande kommuntjänstemän från att egen löpande kvalitetskontroll. Planerad och proakativ skötsel måste vara grunden - och felanmälan en kompletterande kanal. MAE,  Den 25 augusti 2017
  • Varför bryr inte kommunen sig inte om parkeringseländet? På vanliga parkeringar står långtidparkerade bilar (6 månader till över 24 månader), skrotbilar etc. Har anmält ett antal gånger genom hemsidan, fått bekräftelse på mail men ingen annan aktivitet. Kommunen skulle kunna få ett riktigt duktigt tillskott i kassan om man såg till att trafikreglerna efterlevdes. Michael von Rosen,  Den 24 augusti 2017
  • Det är dålig återkoppling på när man felanmält något, det borde gå snabbt att åtgärda dessa fel som kommuninvånarna anmäler. Maria Öberg Sivall,  Den 17 augusti 2017
  • Fungerar dåligt att få upp felanmälningsformuläret ... Ulf,  Den 17 augusti 2017
Alla dialoger på Danderyd.se »