Specialpedagogiskt centrum (SPEC Danderyd)

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Logga
Personal kan vända sig till Specialpedagogiskt centrum Danderyd, Spec Danderyd, med frågor kring barn och elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Det kan också handla om hur en läromiljö kan göras mer tillgänglig.

Mer information om Spec Danderyd finns på deras hemsida;

www.danderyd.se/specdanderyd