Försäkringar

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Barn som cyklar
Danderyds kommun har ett försäkringsskydd som omfattar bland annat olycksfallsförsäkring samt tjänstereseförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Barn som är folkbokförda i Danderyd

Barn som är folkbokförda i Danderyds kommun är försäkrade dygnet runt

  • när de går i en kommunal eller fristående skola eller förskola i kommunen.
  • när de går i en skola eller förskola i en annan kommun.

Barn som är folkbokförda i en annan kommun

Barn som är folkbokförda i en annan kommun, men som går i en kommunal eller fristående skola eller förskola i Danderyds kommun, är försäkrade under verksamhetstid, det vill säga

  • under den tid de deltar i verksamhet anordnad av skolan eller förskolan
  • under den tid de är samt på väg till eller från sådan verksamhet. 

Om det inträffar en olycka/skada där båda kommunerna har sitt försäkringsskydd i SRF så kan enbart en av kommunernas olycksfallsförsäkring användas.

Om en elev har en planerad operation eller en skada som inte är ett olycksfall rekommenderas att ta kontakt med sitt eget försäkringbolag.

Villkor och anmälan

Anmälan görs av vårdnadshavare om händelsen drabbat ett barn eller en omyndig person. En myndig person som drabbats, amäler detta själv.

Villkor för olycksfallsförsäkring och anmälan av olycksfall

Tjänstereseförsäkring

Denna försäkring gäller för skolbarn vid skolresa och för kommunanställda vid tjänsteresa.

Villkor och anmälan

Anmälan görs av vårdnadshavare om händelsen drabbat ett barn eller en omyndig person. En myndig person som drabbats, amäler detta själv.

Villkor för tjänstereseförsäkring och anmälan om skada/olycksfall

Kontakt

Kommunens försäkringsbolag heter Stockholmsregionens försäkrings AB.

Stockholmregionens försäkrings AB